Sala zetu‎ > ‎

Sala ya Mtakatifu Basile Mukubwa

posted Nov 2, 2014, 11:31 AM by Melkisedeck Leon
Sala ya Mtakatifu Basile Mukubwa.
Bwana Mwenyezi, Mungu wa ulimwengu na wa Viumbe vyo
te, ambaye, unapokaa
juu mbinguni, unainama kwa kuona mateso yetu, Wewe
mwenye kutezamia mioyo na
mafigo, na mwenye kujua waziwazi siri za watu, Wewe
nuru isiyo mwanzo na mwisho
ambayo hakuna wala kivuli cha mabadilisho; wewe mwe
nyewe, Mfalme msiyekufa,
pokea sasa maombi tunayokutolea na midomo yetu yeny
e kuchafuka, lakini na
matumaini ya huruma Yako kubwa. Utuhurumie zambi tu
lizotenda kwa matendo, kwa
maneno, kwa mawazo, ya kujua ao bila kujua, na utut
akase kwa uovu wote wa mwili na
wa roho, ili tuwe hekalu la Roho Mtakatifu. Utupe i
li tupitishe usiku wote
wa hii uzima na uangalivu wa moyo na kadiri ya roho
, tukingojea kuja kwa siku ya nuru
na yenye kuangaa ya Mwana wako wa pekee, Bwana, MUn
gu na Mwokozi wetu Yesu
Kristu, wakati atakapokuja na utukufu duniani kama
mwamzi wa ulimwengu, kulipa kila
mumoja kadiri ya matendo yake, ili asitupate wazaif
u wenye kulala, lakini wenye
kusimama tena waangalifu wa kushika amri zake, taya
ri kwa kuingia pamoja naye katika
furaha ya arusi kimungu ya utukufu wake, kule kuna
sikilika daima nyimbo za furaha na
furaha isiyokadirika ya wao wenye kuangalia daima i
siyokadirika wa uso wako. Kwani
Wewe ni nuru ya kweli yenye kuangaza na kutakasa ul
imwengu, Viumbe vyote
vinakutukuza hata milele na milele. Amina.
Comments